Obsługa teleinformatyczna

Oferujemy usługi z zakresu:

 • Dostawy, konfiguracji i nadzoru aktywnych urządzeń infrastruktury sieciowej: routerów, switchów i modemów.
 • Kompleksowej administracji sieciowej, również sieci rozległych.
 • Doradztwa i wsparcia w komunikacji z dostawcami dostępów internetowych i telekomunikacyjnych.
 • Instalacji i nadzoru systemów zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowych.

Realizacje

 • Systemy Routingu, zabezpieczeń i przełączników zarządzalnych dla sieci obejmujących do tysiąca urządzeń
 • Systemowe rozwiązania na potrzeby rozległych sieci bezprzewodowych
 • Rozwiązania na potrzeby pracy zdalnej oraz zdalnego dostępu do usług i danych
 • Realizacje i stały nadzór w obiektach o charakterze przemysłowym, handlowym, usługowym i medycznym

Ukończone Kurscy / Certyfikaty

 • Cisco CCNA Security - IT Masters
 • CISSP - IT Masters
 • Networking Essentials - Harman / Avixa
 • Switch Certification Course - Netgear / Avixa
 • Cybersecurity - Wisenet/BICSI
 • Network Defense Essentials - EC Council
 • SQL Injection Attacks - EC Council
 • Cybersecurity for bussines - EC Council