Systemy Audio-Video

Dostarczamy zintegrowane rozwiązania audiowizualne dla centrów szkoleniowych a także sal i salek konferencyjnych. Oferujemy:
    • Dostawę, montaż, okablowanie i konfigurację sprzętu: ekranów, projektorów, głośników, matryc wizyjnych, mikserów dźwięku i wszelkiego niezbędnego sprzętu.
    • Integrację i modernizację istniejących instalacji i systemów.
    • Lokalne i rozległe rozwiązania wideointegracyjne i wideotransmisyjne.