Systemy przeciwpożarowe

  • Realizujemy zintegrowane systemy sygnalizacji pożaru, wyposażone w czujki optyczne, termiczne i analityczne, ręczne ostrzegacze pożarowe, syreny alarmowe oraz moduły wejść-wyjść sterujące automatyką.  
  • Wdrażamy również zaawansowane rozwiązania przeciwpożarowe : oparte na czujkach zasysających systemy sygnalizacji pożaru w trafostacjach i innych pomieszczeniach utrudnionej konserwacji oraz ciągach wentylacyjnych a także systemy gaszenia serwerowni i pomieszczeń specjalnego przeznaczenia.
  • Zrealizowaliśmy i serwisujemy systemy SSP integrujące tysiące elementów w obiektach będących codziennie miejscem pobytu tysięcy osób.
  • Jako jedni z pierwszych w Polsce zrealizowaliśmy zintegrowany z centralą przeciwpożarową system gaszenia serwerowni Siemens Sinorix.
  • Wykonujemy również proste i ekonomiczne systemy sygnalizacji pożaru w oparciu o rozwiązania rodzimych producentów.